Riktigt säkerhetsglas

Laminerat, härdat, med säkra infattningar. Skottsäkert, sprängsäkert och inbrottssäkert.

Varför ska jag välja Planglasteknik?

  • Kompletta säkerhetssystem

  • Tunnare, lättare och mer transparent glas

  • Korta ställtider

  • Flexibla glaslösningar för dina behov

  • Kunskap genom erfarenhet

  • Lösningar för alla utmaningar

Vårt arbete slutar inte när installationen är färdig. Vi finns tillgängliga för reparationer, service och underhåll av vårt skyddglas och säkerhetsglas. Vi kan byta ut delar eller hela sektioner om det behövs.

Inbrottsskydd med glas

Många av våra kunder har ett återkommande behov av säkerhetsglas och glas som skyddar. Vi levererar säkerhetsglas med vår unika teknik PT Protection System till flera företag som arbetar med kontanthantering. Bakom våra säkerhetsglas kan deras medarbetare möta sina kunder på ett tillgängligt och trevligt sätt, samtidigt som de är skyddade mot inbrottsförsök. Säkerhetsglas från Planglasteknik skyddar både människor och ekonomiska värden. Prata med oss om du driver en verksamhet som behöver skydd.

Glasmonter som skyddar guld

Du som har guldsmeds- eller juvelbutik vet hur viktigt det är med skydd för såväl dig själv och dina medarbetare som ditt värdefulla sortiment. Planglasteknik har utvecklat en monter med motorstyrd sida, som är byggd för skapa maximal tillgänglighet till utställningsföremålet, samtidigt som det är maximalt skyddat.
Formgivningen är ren och enkel, för att inte stjäla uppmärksamheten från det glasmontern skyddar. Den kan måttanpassas och kombineras med flera andra av våra säkerhetslösningar.

Planglasteknik erbjuder service dygnet runt och när vi har kommit överens om det finns glasen som passar dig alltid i lager. Det betyder att det aldrig tar mer än en vecka att ersätta skadat glas.

Det finns säkerhetsglas just för dig

Vår långa erfarenhet har lärt oss att ingenting är omöjligt. Kontakta oss så hittar vi tillsammans den säkerhetslösning i glas som du behöver.

Glas är en fantastik säkerhetslösning, eftersom det inte stör upplevelsen av de smycken som vi vill visa. Planglasteknik har hjälpt oss att skapa en vacker och säker butik.

Guldsmed